Obsługa prawna dla firm

Kancelaria Adwokacka adwokat Joanny Oniśko-Gawryluk prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców tj. zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również spółek prawa handlowego.

W ramach usług świadczonych na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Kancelaria przejmuje pełną opiekę prawną nad danym przedsiębiorcą, zarówno w kwestiach urzędowych, sądowych, pracowniczych,rejestrowych, sprawach związanych z bieżącą działalnością oraz relacjami z kontrahentami. W ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorcy istnieje możliwość stałych dyżurów w siedzibie klienta oraz bieżący kontakt z klientem drogą telefoniczną i mailową, jak również zapewnienie zastępstwa procesowego w każdej sprawie sądowej.

Zaletą stałej obsługi jest pozostawanie w ciągłym kontakcie z klientami, znajomość profilu i specyfiki ich działalności, a tym samym powstających bądź mogących powstać w przyszłości problemów prawnych. Stała pomoc prawna świadczona jest w myśl idei, iż adwokat winien nie tylko problemy prawne rozwiązywać, lecz przede wszystkim zapobiegać ich powstawaniu.